سید طه صداقت
سید طه صداقت
سید طه صداقت لوگو
لوگو سید طه صداقت

(Seyed Taha Sedaghat (born on 3 February 1998 in Fasa city in Fars Province, iran
Iranian voice actor and writer
His literary works have been published in Persian and Arabic
He has also been involved in dubbing projects for many films
سید طه صداقت : in persian

The official page of the artist on Instagram

The official page of the artist on twitter


Dubbing works

Voice actorMovie characterPersian translationmovie’s name
سید طه صداقتAnthony McCarten‎دو پاپThe Two Popes‎
سید طه صداقتOrlando Jonathan Blanchard Bloomقلمرو بهشتKingdom of Heaven
سید طه صداقتStephen Dillaneتاریک‌ترین لحظاتDarkest Hour
سید طه صداقت Patrick Heusinger‎جک ریچر: هرگز بازنگردJack Reacher: Never Go Back
جدول مشخصات برخی از مشارکت های صدا پیشه

Persian Literature Awards

Historyname of workThe name of the festival
1388بیا روی ماه قدم بزنیمInternational Festival of the sun
1394درخت های پرتقال گریه می کردندAutumn Persian Literature Festival
1397هر روز می گوییم ای کاشLocal newspaper of Gulf literature

quotation

مخاطب اصلی آثار من آن پادشاه بلندقامتِ عبا به دوش ماه چهره ای است، که زمین، سالهاست انتظار حضورش را می کشد برای بارش باران صلح و آرامش و مهربانی، کاش آن روز که می آید من در چروک سفیدِ کفن چشم هایم را نبسته باشم.

گفتاورد سید طه صداقت درباره اثر درخت های پرتقال گریه می کردند

Seyed Taha Sedaghat is now a producer of art content.

The voice of Seyed Taha Sedaghat

صدا ، سید طه صداقت

سید طه صداقت , Written by Seyed Taha Sedaghat

تو واژه های کدام زبانی؟
ترجمه کدام شعری؟
نقشه کدام سرزمینی؟
هویّتِ کدام جامعه ای؟
نام کدام کهکشانی؟
ستاره کدام سیاره ای؟
روشنایِ کدام نوری؟
یا جاذبه کدام خاکی؟
کیستی که اینگونه ای؟
که دوست داشتنت
رهایی ندارد…

“عبارات أيّ لغةٍ أنت؟
ترجمة أي قصيدة؟
خريطة أيّ المناطق؟
هويّة أيّ مجتمع أنت.. ؟
اسم أيّ مجرّة؟
نجمٌ لأيّ كوكب أنت.. !
ضياء أيّ نور؟
أو.. جاذبيّة أي أرض ؟
من أنت لتكون كلّ هذا .. ؟
و يكونَ حُبّك لا حدود له و لا خلاص…”

ترجمه : السیده بتول کریم